Arxiu d'etiquetes: Cultura popular

El calendari festiu català (assaig)

firaAvui, com ahir, la gran majoria de ciutats i viles catalanes disposen d’un calendari festiu més o menys fix. En l’actualitat aquest calendari, al llarg de l’any, sol tenir dues festes principals que hom anomena majors. Una se sol fer caure durant l’estiu, entre juliol i setembre (allargant-se, en alguns cassos a l’octubre), i rep el nom de Festa Major. L’altra sol celebrar-se en període hivernal, hom la denomina amb el contradictori apel·latiu de Festa Major petita,; la majoria d’aquestes últimes cauen pel gener, sobretot entre sant Antoni i abans que comenci el carnaval: sant Pau ermità, sant Antoni, sant pasqual Bailon, la conversió de sant Pau, sant Vicenç, sant Sebastià, sant Mer, la Candelera. sant Blai, santa Àgata, etc. Aquesta és la tònica general d’un sempre renovat calendari festiu al Principat.

Fora d’aquest calendari general algunes ciutats i viles, potser més idiosincràtiques, encara disposen d’alguna altra festivitat que les singularitza. Un exemple d’aquesta singularitat fora, per exemple, la celebració de la Patum a Berga, per Corpus Cristi. També, dins d’aquestes singularitats, cal contemplar les celebracions no anuals, com ara les decennals de Valls, o les sexennals de Morella.

Una tercera data festiva generalitzada que cal afegir a aquest calendari és la celebració dels antics mercats locals o comarcals, la Fira, que en algunes poblacions, com ara Girona, han adquirit rang de celebració local que ultrapassa el pur interès mercantil, origen del testimoni,  i que sí bé antany fou la part important, avui ha passat a un segon pla, adquirint la celebració festivo recreativa l’espai central.

Altrament, al llarg de l’any, hom celebra a tot l’espai català, les festivitats universals de la cultura mediterrània: el carnaval; la setmana santa i la pasqua; els més de maig de les flors i la verdor, sant Jordi o la santa Creu; durant el més juliol hom celebra les revetlles estiuenques de sant Joan, sant Pere, el Carme, sant Jaume, sant Cristòfol, santa Rosalia, etc. I saltant-nos les festitats de l’agost, mes de les més sonades festes majors, sobretot pels volts de la Marededéu d’agost, segueix un setembre encara curull de festivitats, la Cinta, santa Tecla, la Mercè, sant Miquel, I entrem a la tardor, una temporada actualment més fluixa. Però a partir de Tots Sants  i sant Martí la situació torna a animar-se amb el cicle de Nadal, sant Nicolau, santa Llúcia, sant Tomàs, i ja no s’aturarà fins el dia de Reis, deu dies abans de sant Antoni, principi d’aquest inventari.

Aquest calendari festiu, hom el pot dividir en dos grans models festius, un fora aquell primer cicle singularitzat per la Festa major, més local, més particular de cada localitat: la gran i la petita, o la d’estiu i d’hivern, al qual caldria afegir-hi la celebració de la Fira, durant la qual l’àmbit local sols estendre’s a un àmbit més ample, el comarcal, o provincial. L’altra gran model comprendria la resta de festivitats de caràcter més universal, carnaval, setmana santa/pasqua, revetlles d’estiu, Nadal…, que les viles i ciutats celebren més o menys multitudinàriament en funció de la seva pròpia història i composició social.

Aquesta taula d’esdeveniments socials i recreatius, locals i universals, amb forta transcendència cultural popular, es conforma com un moviment social que té la pretensió de donar pautes socials a la vida del ciutadà, i hauria d’indicar-li de forma pedagògica què cal fer, i com viure en societat, a cada moment de l’any. Crea, en definitiva (o aquesta és la seva funció), la consciencia de pertànyer a un conglomerat social, que viu la seva ciutat, i amb els seus conciutadans, a través de referents locals (les dites festes majors); i també amb uns altres referents diversos, però diferents ─les festivitats comunes ( de celebració universal mediterrània) del pas de l’any que s’han citat─, que el relliguen a un espai cultural més vast, més universal: català, mediterrani, europeu, occidental,

Aquesta és una exposició senzilla, però bàsica, del calendari festiu a Catalunya a principis del segle XXI. Repertori que sens dubte podria fer-se extensiu ─amb afegitons territorials, regionals─, als territoris de cultura catalana,

L’herència 

Al llarg dels anys, aquest calendari s’ha anat alterant, reconfegint, modificant, intervingut políticament i socialment, sobretot a partir de la revolució industrial. Malgrat tot, els seus vèrtexs o dades principals continuen coincidint amb els fets fonamentals i les efemèrides de la vella i ancestral cultura agrària, la primera de les cultures de civilització. D’aquí que una gran majoria de celebracions encara facin referència al panteó religiós cristià, el qual, sens dubte, és hereu de primitiu panteó grecoromà i d’altres creences dels remots habitants de la mediterrània europea. No hem d’entendre, però, que aquestes dades i dates són la mecànica conseqüència d’altres dades i dates del que, massa alegrement, hom sol denominar el paganisme per referir-nos a tot allò anterior a la civilització cristiana actual. Erraríem si creguéssim que els nostres costums culturals i festius actuals són pervivències automàtiques dels costums antics. No podem negar que en el pòsit de les nostres actuals celebracions festives hi ha verdaderes traces d’aquelles celebracions grecoromanes, medievals, agràries; però aquestes traces, sobretot durant el llarg període de la revolució industrial, durant els segles XIX i XX, han passat per la comprensió i deliberació (conscient i inconscient) de l’actualitat de cada moment històric, adaptant-les, i modificant-les quan ha convingut, a les necessitats de l’home contemporani. De tota manera, i essencialment, l’home d’avui, continua sent l’home d’ahir: l’actitud davant del joc (l’actitud jocosa és la base de l’esperit festiu), la resposta davant del joc, és idèntica, no ha variat; el cadell humà respon d’igual manera davant del joc, tant si neix a l’Europa benestant, com si neix en algun indret del denominat tercer món.

No són, només, històries de sants

Sant Sebastià, copatró de Matadepera, li serveix a aquesta població per tornar a celebrar una antiquíssima festa de l’arbre maig que els pobles han anat oblidant al llarg dels segles. Avui aquesta festa del Pi és una de les celebracions més esperades de l’any per bona part dels joves de la localitat  La festa gira al voltant d’un pi de grans dimensions, que es va a buscar als defores i un cop tallat es transporta i planta al bell mig de la plaça, esdevenint, com ja he dit, centre de totes les activitats de la vila. ma de santsEn la iconografia cristiana, Sebastià és presentat com un bell jove, de rostre extasiat pel dolor, travessat per les fletxes d’uns sicaris que gaudeixen del martiri. L’equívoca imatge de la sofrença de Sebastià, amb el cos nu i travessat per les fletxes dels seus botxins, sovint ha estat causa d’escàndol entre el puritanisme o calvinisme, actitud que no tant sols trobem en el protestantisme, sinó també dins el catolicisme. Cal entendre, però, que aquesta subtil imatge, que pot despertat sentiments entre pietosos i sensuals, correspon als paràmetres d’una percepció d’emotivitat antiga, la qual caldria entendre per comprendre el caràcter de la nostra afectivitat a través de la història: la pietat, la compassió, la tendresa, la bellesa del sofriment, sensacions i sentiments que han encarnat passions no sempre coincidents. L’etimologia de caràcter popular sol ser molt liberal; Jaume de Varazze (segle XIII) en Llegenda Àuria, exhaustiu tractat de sants i altres atribolats personatges ─d’on la vena popular ha pouat la major part de la informació que sobre ells posseïm─ per  justificar el nom de Sebastià, ens dona pintorescos indicis: de Se bast iannus, aquest bast es referiria a la sella de muntar i el sebe a la palissadaEtc. Amb la mateixa “alegre” etimologia s’expressa l’heràldica popular, que en la circumstància d’haver d’atorgar segells d’antigor a les ciutats que no en tenien, o els semblava no tenir-ne prou amb les barres (pals) catalanes reblades per algun castellot solitari al seu escut municipal, van anar per la directa i a Sabadell li endossaren una ceba, un corn a Cornellà, un moll(peix) a Mollet del Vallès i una gralla (au) a Granollers, una ala a Olot i… resolt el problema dels títols ciutadans.

Vicenç Ferrer, el predicador que es feia entendre per totes les nacions, malgrat que ell es dirigís arreu en català, no fou el primer Vicenç valencià. De fet ell porta el nom del primitiu heroi (sant) Vicent màrtir, contemporani de sant Cugat i santa Eulàlia de Barcelona (segle IV). Al Sud-oest de la vella Balansiya, a extramurs de la ciutat, pels volts de l’actual temple de sant Vicent de la Roqueta, s’alçava el raval de la Boatella, que durant tota la etapa musulmana conservà, atès pels mossàrabs valentins, el remot santuari vaix-romà on la llegenda diu que s’hi venerava el cos del sant hisparomà. En l’actualitat una entitat de devots del sant ha preparat un camí que des d’Osca, vila on la tradició local el fa néixer, porta a València, la ciutat on fou martiritzat. En entrar a l’antic regne d’Aragò, el camí ens condueix per les garrotxes del Mestrat, de Cantavella al Forcall, a Morella, a Traiguera, baixant a la plana cap a Vilanova d’Alcolea i d’aquí a Sagunt i a la Balansiya musulmana, on haurien d’entrar-hi per l’andalusina porta de la Boatella, la Bab Baitala, que estaria pels volts del modernista mercat central. Reivindiquem aquest primitiu Vicent, o Vicenç, que l’ombra, molt i molt allargada de Vicent Ferrer feu obscurir en el calendari; però no del tot, i poblacions tant allunyades entre sí com Torregrossa a les Garrigues, i a Sant Vicent de Raspeig, vora Alacant, continuen recordant-lo amb les seves festes. Només una curiositat més: voldria fer notar com entre sant Antoni i sant Vicenç màrtir, es festeja, a part dels dos citats, a sant Pau Anacoreta, a Maur i Sebastià, celebracions que provoquen una corrua de festes majors d’hivern. M’agrada destacar com la veneració d’una sèrie d’herois (sants) del remot cristianisme en una època determinada de l’any, ens pot mostrar l’homogeneïtat cultural d’un territori, i també mostra com els cicles festius s’adaptaven als cicles laborals de l’economia agrària.

NOTES SOBRE EL CARNAVAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

La festa en l’actualitat (Desaparició I Incorporació D’actes “Tradicionals”)

Quatre mesos passats de la mort del general Franco la Comissió del Carnaval, grup de ciutadans que representaven les entitats organitzadores del Carnaval, es proposen treure al carrer l’acte del Carnaval que més havien temut les autoritats locals i també els sectors més carques de la vila, L’Arrivo, l’arribada d’en Carnestoltes a la ciutat, el Rei de la Festa. Quina era la raó d’aquella por? Senzillament, el temien perquè era l’acte amb més capacitat de crítica lliure que hom podia imaginar, i donada la situació política del moment ( a tres mesos de la mort del dictador, hom dipositava en aquell acte quantitat d’aspectives, d’un o altre signe). L’acte en sí consistia (consisteix encara) en la posada en escena d’una desfilada que anava a rebre al Rei del Carnaval, En Carnestoltes, en algun lloc de la població, acompanyant-lo amb carrosses escèniques i colles de disfresses parodiant les novetats i esdeveniments locals amb accentuat tot burlesc i satíric, to que, ben sovint, assolia el sarcasme més cru. Després, en corrua, tot aquest cercavila el duia a la plaça de la Vila on l’estrafolari personatge havia de llegir davant la població concentrada, el seu Sermó. Sermó que en la memòria dels vilanovins havia estat un pamflet incendiari que repassava sense misericòrdia tot allò que d’ocultable havia esdevingut a la ciutat durant l’any. I certament la memòria que es tenia dels antics sermons, encenia la imaginació de la població. Ja l’any anterior, aquesta mateixa Comissió del Carnaval havia fet l’intent de posar en peu l’Arrivo. Continua llegint

COMENÇA EL CARNAVAL DE VILANOVA 2009

Ei, que el dia 14, dissabte, comença el Carnaval a Vilanova i la Geltrú.

Comença amb el Ball de Mantons. Aquests és un ball que es fa a les entitats carnavaleres on cal anar vestit amb una certa elegància. L’elegància s’exigeix perquè amb el Ball de Mantons es pretén rememorar el passat indià de la societat vilanovina. Aquest és la raó per la qual es demana als homes que vegin amb vestit sencer (de la moda que sigui) i a les dones que llueixin el seu mantó de Manila, una peça sumptuària que no falta en cap casa de la ciutat. Sovint hi ha cases on se’n guarden més de dos: el de l’àvia, el de la mare, i si ha calgut, un altra que s’ha regalat amb motiu d’alguna ocasió que s’ho valia. Aquesta abundor, es clar, depèn del nombre de germanes a cada casa. Continua llegint

LA CANDELERA

lluna-gran

SI LA CANDELERA PLORA EL FRED ÉS FORA. SI LA CANDELERA RIU EL FRED ÉS VIU.

Dedicat a celebrar la Marededéu de la Candela, la festa de la llum. Avui, dia 2 de febrer, he sentit per la tele l’explicació del refrany sobre aquests dia: “Si la Candelera plora el fred ja és fora. Si la Candelera riu, el fred és viu”.

És comú d’entendre, com ho ha fet el meteoròleg de TV3, que això cal traduir-ho de la manera següent: si avui plou (el dia plora), s’ha acabat el fred. Pel contrari si riu (el dia és solejat), la Primavera encara tardarà d’arribar. Bé, cal dir que jo he sentit contar, o he llegit, que això no va així; seria massa superficial deixar la interpretació d’aquest adagi a l’atzar que els núvols i dels vents del 2 de febrer facin ploure o no. L’assumpte és més complex, com tot allò que té a veure amb la saviesa popular. Cal llegir la màxima d’una altra manera i observar no pas el temps que fa sinó la lluna, les fases de la lluna: si pels dies de la candelera hi ha lluna plena, cal interpretar que la candelera riu, o sigui que el fred és viu i encara tardarà el bon temps. Però contràriament si aquests dies hi ha lluna nova (ho sigui, no hi ha lluna al cel) voldrà dir que la Candelera plora, que traduït en l’idioma dels àugurs populars significarà que el fred ja és fora i la Primavera avança.

Si tenim en compte que el calendari lunar no es mou amb la mateixa sintonia del calendari solar (el que avui fem servir els occidentals) i que les setmanes i els dies (les nits) lunars no s’ajusten als dies solars… doncs. Si més no la interpretació no és tan fortuïta com la que ens ha pretès endossar el meteoròleg de la tele.  

 

Temps de Carnaval 2009

carnaval-basileaDIÀLEG SOBRE EL CARNAVAL, UNA FESTA CANVIANT

JO. —Tot en el món on vivim es modifica i canvia, és modifiquen les activitats humanes i la seva economia, i en conseqüència cal modificar les respostes. Com no hauria de canviar, doncs, una festa tan antiga com el Carnaval! I aquesta festa n’és molt d’antiga.

Sota la denominació de Carnaval, o Carnestoltes -que ve a ser el mateix- en el transcurs dels segles s’hi han aixoplugat un extens nombre de celebracions, rituals i commemoracions diverses, bandejades les unes per anacròniques en algun moment del passat, i d’altres refusades o prohibides pel poder, pel civil i per l’eclesiàstic ( i atenció que aquests últim no s’ha de traduir automàticament per religiós). Avui, si realment pretenguéssim conèixer quines són les fondes arrels de la festa -més enllà d’allò que veiem pel carrer durant aquests dies- caldria recórrer a un ingent material d’estudi antropològic; estudis que a la fi tampoc ens portarien a altre lloc que a una aproximació del que volguéssim conèixer: la rel de la festa del Carnaval. Caldria recórrer, com ja ha fet algun estudiós, en primer lloc, a una minuciosa observació de la religió popular, la religió divulgada des d’antic pel clergat secular. Perquè és cert que gairebé tota activitat festiva continguda en aquests dies va néixer en el procel·lós mar de les emocions religioses primitives, o si voleu, simplement de les religions primitives. Totes elles van ser activitats solemnials que s’han anat “exiliant”, ho han estat exiliades, a aquest temps litúrgic abans de la Quaresma cristiana. Totes elles estan influïdes per allò que cada una hagi tingut (o encara servi) d’antic lligam religiós, en el sentit de conjunt de sentiments i comportaments que vinculen una persona o un grup humà amb el que d’alguna manera hom reconeix com a sacre, transcendent i digne de celebrar, encara que en aquests cas la sacralitat ja no s’identifiqui amb un déu, però sí amb alguna mena sentiment (el de la mateixa celebració?) que ens mena a celebrar-lo. Continua llegint

Llegenda de Sant Ramon de Penyafort

penyafortLa capa de Sant Ramon

S’estava Ramon de Penyafort a Roma ajudant al Papa en els assumptes de l’Església quan fou requerit pel seu rei, Jaume I, que es desplacés fins a Mallorca, illa en mig la mar que feia ben poc temps les hosts catalanes havien pres al dissortat rei de Mallorca, Abu Yahia. Ramon, malgrat la seva voluntat de romandre lluny dels afer del món, no va fer-se pregar.

Arribà el savi a l’illa gran de les Balears i per desig del monarca n’esdevingué assessor principal. El rei consultava diàriament amb ell sobre els afers del nou regne demanant-ne el seu parer, i Ramon apaivagava els dubtes amb discretes consideracions. Però el rei Jaume, afavorit per la sort i ventura, a l’edat vint-i-dos anys era un jove audaç, alt i ros, que havia adquirit, del contacte amb els refinaments d’orient, el costum de consolar les inquietuds polítiques amb practiques i diversions que no abellien gens als seu conseller i confessor. Es remorejava a la Cort que per confortar la fatiga causada per la guerra i alhora per celebrar la victòria sobre els sarraïns, el jove rei passava les nits amb una hermosa dama de la Cort, més gran que no ell i ben experimentada en les arts amatòries.

 

Continua llegint

Marina estava al balcó

velerUn tema molt recurrent en la llegendística (EN ROMANÇOS I CANÇONS) és la fidelitat de les esposes dels mariners.

Començant per l’Odissea i la fidelitat conjugal de Penelope, l’esposa d’Odisseu, i acabant per aquesta anònima esposa fidelíssima del mariner que aquí es detalla

 

L’esposa del mariner

 

Marina estava al balcó

Veient com la mar baixava

En veu a passar un mariner

Que al seu marit se semblava

 

Mariner bon mariner

Vos que veniu de la platja

No heu vist pas al meu marit

Allà a la ratlla de França

 

L’he vist i l’he conegut

I m’ha donar esta carta

Que us busqueu altre aimador

Que ell en té una altra estimada

 

Set anys me n’he esperat

Soleta ben ensolada

Set més me n’esperaré

En víuda ben envidada

 

I si els catorze no ve

Monja me’n faré enclava

Monja de sant Agustí

O monja de santa Clara

 

No et facis monja no

Series malaguanyada

Que jo et ‘via dit això

Per veure si m’estimaves

 

(i el romanç segueix i segueix explicant els mil efectes del mal d’amors

 

 

EL JOC DEL BÈLIT

A Vilanova i la Geltrú, al barri de Baix a Mar, d’on jo soc fill, hi jugàvem de la manera següent.

Posàvem el bèlit, que havia d’estar afuat per un extrem (treure’n punxa n’hi dèiem), recolzat sobre una pedra o tocom de tal manera que l’extrem afuat quedés a l’aire.

Llavors amb la pala es colpejava aquest extrem per fer-lo saltar, i quan escara era a l’aire se’l colpejava amb la pala per llençar-lo tant lluny com fos possible.

 http://vadebelit.blogspot.com Continua llegint

Jocs de Carrer a Verona. Festival Internacional Tocatì

Tocatì és un esdeveniment únic per les seves característiques a Itàlia i a Europa. El Festival és el fruit dels antics Jocs Association (AGA), celebrada des de 2002 i treballa per la preservació i millorament dels jocs tradicionals.

 L’ultima edició va tenir lloc els dies 26, 27 i 28 de setembre a Verona, al centro històric, en una zona de 200.000 m quadrats. Durant aquests dies els carrers i places de la ciutat tornen a convertir-se en llocs de reunió dels ciutadans. Durant tres dies es van poder veure i participar en més de   50 jocs, entre els italians i els del país convidat (què enguany va ser Escòcia).

Com a part del debat sobre el valor cultural del joc i la recuperació del territori, el festival promou exposicions, instal·lacions i art urbà, reunions i conferències, tallers educatius, concerts de música tradicional i degustacions de productes locals.

 L’esdeveniment compta amb el patrocini del Parlament Europeu, el Ministeri de Belles Arts i la regió del Vèneto.

 Si voleu més informació cliqueu www.tocati.it. Per posar-se en contacte amb l’organització: info@tocati.it. Agencia de premsa: Matilde Meucci. matilde.meucci@spaini.it